אנא השתמש באחד מהדפדפנים הבאים לחוויה הטובה ביותר:

מדיניות פרטיות

 

 

מידע זה בדבר הגנת נתונים כולל מידע על האופן שבו המידע האישי שלך מעובד בכל פעם שאתה מבקר באתרי אינטרנט של חברת PUMA Europe GmbH (להלן "PUMA", "אנחנו" או "אותנו") וכאשר אתה רוכש טובין מאתרי האינטרנט הללו.

 


1. תחולה, הגוף השולט במידע, ממונה הגנת נתונים והגדרות 


1.1. התחולה של מידע זה בדבר הגנת נתונים

 

מידע בדבר הגנת נתונים חל על השימוש שנעשה באתרי האינטרנט של חברת PUMA Europe GmbH, לרבות החנות המקוונת וכל האמצעים הקשורים לביצועה ולביטולה של רכישה מקוונת, ליצירתו של חשבון משתמש, לפונקציית שליחת העלון, להודעות דוא"ל נוספות הכוללות מידע ולשירותים הניתנים ללקוח, ולפעילויות השיווק שלנו באתרי אינטרנט של צדדים שלישיים. עיבוד הנתונים באתרי אינטרנט של חברות אחרות בתוך קבוצת החברות של PUMA אינו כפוף למידע זה בדבר הגנת נתונים. 


1.2. הגוף השולט בעיבוד של המידע האישי שלך

 

אלא אם נאמר אחרת במידע זה בדבר הגנת נתונים, הגוף השולט בעיבוד המידע האישי שלך הוא: 

PUMA Europe GmbH
PUMA Way 1
91074 Herzogenaurach
Germany

privacy-support@puma.com


1.3. פרטי יצירת הקשר של הממונה על הגנת הנתונים 


Data Protection Officer 
PUMA Europe GmbH
PUMA Way 1
91074 Herzogenaurach

כתובת דוא"ל: privacy@puma.com (לתשומת ליבך: למימוש זכויותיך בכל הקשור להגנת נתונים, עליך להשתמש בכתובות הדוא"ל המפורטות מטה בסעיפים 5 עד 7!)


1.4. הגדרות

 

מידע זה בדבר הגנת נתונים מבוסס על המונחים הבאים בהתאם לחוקי הגנת המידע, שהגדרתם מופיעה להלן כדי להקל על הבנת המידע. 

דוגמאות לנמענים אפשריים: בנקים/ספקי שירותי תשלום, חברות לוגיסטיקה וספקי שירותי שילוח וספקי שירותי IT (למידע נוסף, יש לעיין בסעיף 4)

כמה דוגמאות למידע אישי: שם, פרטי יצירת קשר, פרטי חשבון בנק או כרטיס אשראי.

בכל הקשור לפעילויות העיבוד המפורטות במידע זה בדבר הגנת נתונים, הגוף השולט במידע הוא חברת PUMA Europe GmbH, אלא אם נאמר אחרת (סעיף 1.2.). 

 


2. המטרות שלשמן אנו מעבדים את המידע האישי שלך והבסיס המשפטי לעיבוד זה 


2.1. העיבוד של המידע האישי שלך כאשר אתה מבקר באתרי האינטרנט שלנו


אם אתה מבקר באתרי האינטרנט שלנו כדי לקבל פרטים על מוצרים ושירותים בלי להירשם לחשבון משתמש, בלי לרכוש מוצרים בחנות המקוונת שלנו או בלי להעביר לנו באופן יזום כל מידע אחר (למטרות מידע בלבד), אנו מעבדים את המידע האישי שלך למטרות הבאות ועל סמך הבסיסים המשפטיים הבאים:
 

 

2.1.1. אספקת אתרי אינטרנט ואבטחת טכנולוגיות מידע

 

אנחנו מעבדים את המידע האישי שלך הנחוץ מבחינה טכנית כדי לאפשר לנו לספק לך את אתרי האינטרנט שלנו וכדי להבטיח את היציבות והאבטחה שלהם כאשר אתה מבקר בהם. בכך נכלל המידע האישי הבא: 

המידע האישי הזה יישמר למטרות אבטחה בקובצי היומן של השרת, אשר יימחקו באופן אוטומטי לאחר שבעה ימים.

עיבוד המידע הזה נחוץ כדי לאפשר לך להשתמש באתרי האינטרנט שלנו (בסיס משפטי: סעיף 6(1) משפט 1, ס"ק ב. GDPR) וכן לשם מימוש האינטרס הלגיטימי שלנו להבטיח את אבטחת טכנולוגיות המידע (בסיס משפטי: סעיף 6(1) משפט 1, ס"ק ו. GDPR). 


2.1.2. אספקה של אתרי אינטרנט מקומיים


אנחנו גם מעבדים את המידע האישי שלך הנחוץ מבחינה טכנית כדי לאפשר לנו לספק לך גרסה מקומית של אתרי האינטרנט שלנו, ובפרט בכל הקשור לשפה.
 

עיבוד המידע הזה נחוץ לשם מימוש האינטרס הלגיטימי שלנו להתאים את אתר האינטרנט שלנו לצרכיך (בסיס משפטי: סעיף 6(1) משפט 1, ס"ק ו. GDPR).


2.1.3. ניתוח נתונים הקשורים לאתר האינטרנט


2.1.3.1. Google Analytics


אנחנו משתמשים ב-
Google Analytics, שירות ניתוח נתוני אינטרנט מבית Google Inc. ("Google") באתרי האינטרנט שלנו. שירות Google Analytics משתמש בקובצי Cookie (למידע נוסף על קובצי Cookie יש לעיין בסעיף 2.1.9 ובמידע שלנו בדבר קובצי Cookie) המאפשרים לנתח את השימוש באתרי האינטרנט שלנו. ככלל, המידע המופק על ידי קובץ ה-Cookie בקשר לשימוש שנעשה באתרי האינטרנט שלנו מועבר לשרת של Google בארה"ב, שם הוא מאוחסן. עם זאת, מכיוון שאנו משתמשים בשירות Google Analytics עם ההרחבה "anony-mizeIP()", Google תחתוך מראש את כתובת ה-IP של המבקרים באתרי האינטרנט שלנו היושבים באחת ממדינות האיחוד האירופי או במדינה אחרת החברה בהסכם בדבר האזור הכלכלי האירופי, באופן שימנע כל ייחוס ישיר של הכתובת אליך. כתובת ה-IP המלאה מועברת לשרת של Google בארה"ב ונחתכת שם במקרים חריגים בלבד. Google תשתמש במידע זה בשמה של PUMA כדי להעריך את השימוש שנעשה באתרי האינטרנט שלנו, כדי להפיק דוחות בקשר לפעילויות אתרי האינטרנט, כדי לנתח את השפעת ההתאמה האישית של הפרסומות הדיגיטליות שלנו וכדי לשפר אותן, וכדי לספק ל-PUMA שירותים נוספים בקשר לשימוש שנעשה באתרי האינטרנט שלנו וברשת האינטרנט בכלל. Google אינה ממזגת בין כתובת ה-IP שמועברת מהדפדפן של המשתמש בכל הקשור לשירות Google Analytics עם כל מידע אחר. מידע נוסף בקשר לתנאי השימוש ולהגנת נתונים זמין בקישורים הבאים:

https://policies.google.com/terms

https://policies.google.com/privacy

עיבוד מידע זה נחוץ לשם מימוש האינטרס הלגיטימי שלנו לבצע ניתוח נתונים לטובת שיפור אתר האינטרנט והמוצרים שלנו ולפרסם את המוצרים שלנו ברשת האינטרנט באופן אפקטיבי ומותאם אישית (בסיס משפטי: סעיף 6(1) משפט 1, ס"ק ו. GDPR).

סירוב לשירות Google Analytics:

ככלל, תוכל למנוע את עיבוד נתוני השימוש שלך (לרבות כתובת ה-IP שלך) על ידי Google Analytics באמצעות הורדה והתקנה של תוסף לדפדפן האינטרנט שזמין בקישור הבא: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

בנוסף, תוכל גם למנוע משירות Google Analytics לאסוף את נתוני השימוש שלך באתר האינטרנט שלנו באמצעות לחיצה על הקישור הבא:

לחץ כאן כדי לסרב לשירות Google Analytics 

במקרה זה, קובץ Cookie קבוע לסירוב (שמו: "ga-disable-UA-[…]") מותקן בדפדפן הנוכחי שבו אתה משתמש, וימנע את תיעוד המידע שלך כאשר תבקר באתרי האינטרנט שלנו בעתיד באמצעות אותו דפדפן. בעיקרון, אם תשתמש בדפדפן אחר, Google Analytics יופעל, אלא אם תתקין את קובץ ה-Cookie עבור הסירוב גם בדפדפן הזה. לתשומת ליבך, אם תמחק את קובץ ה-Cookie לסירוב בדפדפן שלך, שירות Google Analytics יופעל מחדש.

 

2.1.3.2. Adobe Analytics

 

אנחנו משתמשים גם ב-Adobe Analytics כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים בקשר לשימוש שנעשה באתרי האינטרנט שלנו. אנחנו משתמשים בנתונים הללו כדי לשפר ולמטב ללא הרף את החנות המקוונת של PUMA ואת המוצרים והשירותים שאנחנו מציעים, וכך להפוך את הביקורים שלך באתרי האינטרנט שלנו למעניינים יותר.
כאשר אתה משתמש באתרי האינטרנט שלנו, מידע שמועבר על ידי הדפדפן שלך נאסף ועובר הערכה.
פעולות אלה מבוצעות באמצעות קובצי Cookie וטכנולוגיות מעקב דומות (למשל "פיקסלים") המוטבעים בכל אתר אינטרנט. אלה הנתונים שעשויים להיאסף: בקשה (שם הקובץ המבוקש), סוג/גרסת דפדפן, שפת דפדפן, מערכת הפעלה, רזולוציה פנימית של חלון הדפדפן, רזולוציית מסך, הפעלת קובצי java script, הפעלה/כיבוי של Java, הפעלה/כיבוי של קובצי Cookie, עומק צבע, כתובת URL מפנה, כתובת IP (נאספת אך ורק בעילום שם ונמחקת מיד לאחר השימוש), שעת הגישה, לחיצות, ערכי הזמנה, עגלות קניות ותכני טפסים בעילום שם (לדוגמה, האם מספר טלפון סופק או לא).
לא יהיה ניתן לשייך אף אחד מהנתונים הללו ישירות אליך.
הנתונים הנאספים כך ישמשו ליצירת פרופילי שימוש בעילום שם או כאלה שעברו פסאודונימיזציה שיהוו את הבסיס לניתוח סטטיסטי של נתוני רשת. המידע הנאסף באמצעות קובצי Cookie מ-Adobe Analytics אינו משמש לעולם לזיהוי אישי של המבקרים באתרי האינטרנט שלנו, והוא לעולם אינו משולב עם המידע האישי של בעלי הפרופיל, אלא אם כן המשתמש העניק את הסכמתו המפורשת לכך מראש.

הנחיות הגנת המידע של Adobe Analytics זמינות כאן:

•    Adobe Analytics:  http://www.adobe.com/privacy/analytics.html

עיבוד מידע זה נחוץ לשם מימוש האינטרס הלגיטימי שלנו לבצע ניתוחי נתונים ואז, על סמך ניתוחי נתונים אלו, לשפר את אתר האינטרנט, המוצרים והשירותים שלנו (בסיס משפטי: סעיף 6(1) משפט 1, ס"ק ו. GDPR).

סירוב לשימוש ב-Adobe Analytics:

ניתן להתנגד לאיסוף ולאחסון של מידע על ידי Adobe Analytics בכל עת, עם תוקף עתידי. לשם כך, יש להשתמש בקישורים הבאים:

•    Adobe Analytics: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

במקרה זה, קובץ Cookie קבוע לסירוב (שמו: "omniture_optout") עבור Adobe Analytics מותקן בדפדפן הנוכחי שבו אתה משתמש, וימנע את תיעוד הנתונים שלך על ידי השירות/ים הזה/האלה כאשר תבקר באתרי האינטרנט שלנו בעתיד באמצעות אותו דפדפן. בעיקרון, אם תשתמש בדפדפן אחר, שירותים אלה יופעלו, אלא אם תתקין את קובצ/י ה-Cookie לסירוב גם בדפדפן הזה. שים לב כי שירותים אלה יופעלו מחדש אם תמחק את קובץ ה-Cookie הרלוונטי לסירוב בדפדפן שלך.


2.1.3.3. Clicktale Analytics


אנחנו משתמשים גם ב-
Clicktale Analytics כדי לעבד נתונים בקשר לאינטראקציות שלך עם אתרי האינטרנט שלנו במהלך הביקור שלך (למשל, האתרים שבהם ביקרת, לחיצות, משך הזמן שבילית באתרים וכד') כדי שנוכל ליצור מפות חום ונתונים סטטיסטיים בעילום שם בקשר לשימוש שנעשה באתרי האינטרנט שלנו. 

עיבוד מידע זה נחוץ לשם מימוש האינטרס הלגיטימי שלנו לבצע ניתוח נתונים לשם שיפור אתר האינטרנט, המוצרים והשירותים שלנו (בסיס משפטי: סעיף 6(1) משפט 1, ס"ק ו. GDPR).

סירוב לשימוש ב-Clicktale Analytics:

באפשרותך למנוע את עיבוד הנתונים הנ"ל על ידי Clicktale באמצעות לחיצה על לחצן "השבת את Clicktale" בקישור הבא:

http://www.clicktale.net/disable.html

במקרה זה, קובץ Cookie קבוע לסירוב (שמו: "WRBlock") מותקן בדפדפן הנוכחי שבו אתה משתמש, וימנע את תיעוד הנתונים שלך כאשר תבקר באתרי האינטרנט שלנו בעתיד באמצעות אותו דפדפן. בעיקרון, אם תשתמש בדפדפן אחר, Clicktale Analytics יופעל, אלא אם תתקין את קובץ ה-Cookie לסירוב גם בדפדפן הזה. לתשומת ליבך, אם תמחק את קובץ ה-Cookie הנ"ל לסירוב בדפדפן שלך, Clicktale Analytics יופעל מחדש.

 

2.1.3.4. Emarsys

 

אנחנו משתמשים ב-Emarsys להתאמה אישית, לניתוח נתונים, לאוטומציה ולקמפיינים שיווקיים בדוא"ל (שליחת עלונים). שירות Emarsys פועל באמצעות קובצי Cookie ומשואות רשת העוזרים לנו ליצור פרסומות ועלונים בהתאמה אישית. אם תעניק את הסכמתך לקבלת העלון שלנו, ותשלים במלואו את תהליך ההצטרפות הכפול כדי לאמת את כתובת הדוא"ל שלך בהתאם [או תזין את כתובת הדוא"ל שלך באתר האינטרנט שלנו בקשר לרכישה שתבצע בחנות המקוונת שלנו], המידע האישי שלך ייאסף על ידי Emarsys וישולב בפרופיל משתמש [שעבר פסאודונימיזציה], שאותו יהיה ניתן לשייך לכתובת הדוא"ל שלך. כאשר תבקר באתר האינטרנט שלנו, נוכל למזג את המידע שנאסף על ידי Emarsys לפרופיל משתמש [שעבר פסאודונימיזציה] אם הענקת את הסכמתך לקבלת העלון שלנו באחת מהחנויות הקמעונאיות שלנו. אנחנו נבצע פסאודונימיזציה של כתובת הדוא"ל שלך. אם הענקת את הסכמתך לקבלת העלון שלנו, אנחנו נעבד את המידע הבא שלך: האם פתחת את העלון שלנו, הפריטים שעליהם לחצת, מתי גלשת באתר האינטרנט שלנו וכמה זמן גלשת בו, באילו מוצרים וקטגוריות הסתכלת, מה רכשת בחנות המקוונת שלנו ומתי ביצעת רכישות אלה, מאיזה קטגוריה הן בוצעו ובאיזה מחיר והאם השלמת את תהליך התשלום והיציאה או לא.

הנחיות הגנת המידע של Emarsys זמינות כאן:

עיבוד מידע זה (הערכת העלון ומדידת הצלחתו) מבוסס על האינטרסים הלגיטימיים שלנו – בכפוף להסכמה שהענקת – להבטיח את הפעולה המאובטחת והידידותית למשתמש של מערכת העלון שלנו, וכך משרת הן את האינטרסים העסקיים שלנו והן את הציפיות שלך לשיפורים באתר האינטרנט, במוצרים ובשירותים שלנו (בסיס משפטי: סעיף 6(1) משפט 1, ס"ק ו. GDPR).


2.1.4. המלצות אישיות באתרי האינטרנט שלנו


כאשר אתה מבקר בדפי האינטרנט שלנו, אנחנו משתמשים ב-
Google AdWords לעיבוד מידע הקשור להתנהגותך כמשתמש, כמו המוצרים שבהם צפית, תוכן עגלת הקניות שלך וכד', כדי להציג בפניך באתרי האינטרנט שלנו המלצות אישיות המבוססות על מידע זה. לפרטים נוספים בנוגע לעיבוד המידע שלך על ידי Google Adwords יש לעיין במדיניות הפרטיות של Google בקישור הבא:

https://policies.google.com/privacy

עיבוד נתונים זה נחוץ לשם מימוש האינטרס הלגיטימי שלנו ליצור חוויית משתמש טובה יותר באמצעות המלצות מותאמות אישית (בסיס משפטי: סעיף 6(1) משפט 1, ס"ק ו. GDPR).

סירוב להמלצות אישיות:

באפשרותך לסרב לעיבוד מידע זה באמצעות לחיצה על הקישור הבא:


2.1.5. המלצה לגבי מידת המוצר המתאימה ביותר


כדי שנוכל להמליץ על מידת המוצר המתאימה ביותר בהתאם להעדפות האישיות שלך, אנחנו מעניקים את האפשרות להשתמש בשירות האופציונלי של
FitAnalytics GmbH. עבור שירות זה, FitAnalytics GmbH אוספת מידע שאתה מספק מרצונך החופשי, כמו גובה, משקל, מבנה גוף, גיל והבגדים שנוח לך ללבוש. על סמך מידע זה, FitAnalytics GmbH תספק לך המלצה על מידה. המידע שתספק יישמר בקובץ Cookie של FitAnalytics GmbH, אשר יימחק באופן אוטומטי לאחר 90 יום. פרטים נוספים על עיבוד המידע על ידי FitAnalytics GmbH זמינים במידע בדבר הגנת הנתונים שמספקת חברת FitAnalytics GmbH:

https://widget.fitanalytics.com/documents/privacy_en.html

במסגרת תהליך הרכישה, FitAnalytics GmbH מיידעת אותנו אם הוספת לעגלת הקניות שלך מוצר על סמך המלצה שניתנה. עם זאת, FitAnalytics GmbH אינה מספקת לנו כל מידע אישי שאתה סיפקת לה. עיבוד מידע זה נחוץ כדי לספק לך את שירותיה של FitAnalytics GmbH [בסיס משפטי: סעיף 6 [1] משפט 1, ס"ק ב. GDPR].

לאחר השלמת הרכישה, אנחנו מספקים ל-FitAnalytics GmbH נתונים שעברו אנונימיזציה. נתונים אלה מכילים מידע בנוגע לעצם ביצוע הרכישה של מוצר על ידיך על סמך המלצת מידה, ואם רלוונטי, אם בוצע ביטול של חוזה המכירה בעקבות התאמת מידה שגויה.
 

2.1.6. הצגת פרסומות/פרסום ממוקד באתרי אינטרנט של צדדים שלישיים 


כאשר אתה מבקר באתרי האינטרנט שלנו, ספקי שירותי המיקוד שלנו מגדירים קובצי
Cookie ותגים כדי לעקוב אחר המוצרים שבהם אתה צופה או שאותם אתה רוכש באתרי האינטרנט שלנו. בעזרת מידע זה, אנחנו יכולים לאחר מכן להציג לך הצעות מותאמות אישית של מוצרי PUMA באתרי אינטרנט של צדדים שלישיים באמצעות ספקי שירותי המיקוד שלנו, ולנתח את התוצאות של הצעות אלה כדי לשפר עוד את פעילויות הפרסום שלנו. לפרטים נוספים על עיבוד מידע המבוצע על ידי ספקי שירותי המיקוד שלנו המפורטים להלן, יש לעיין במדיניות הפרטיות הרלוונטית לכל אחד מהם: 

עיבוד מידע זה נחוץ לשם מימוש האינטרס הלגיטימי שלנו לפרסם את המוצרים שלנו ברשת האינטרנט באופן אפקטיבי ומותאם אישית (בסיס משפטי: סעיף 6(1) משפט 1, ס"ק ו. GDPR).
סירוב לפרסום ממוקד:

באפשרותך לסרב לעיבוד מידע זה באמצעות לחיצה על הקישורים הבאים לסירוב לספקי שירותי המיקוד הרלוונטיים.


2.1.7. פעילויות שיווק של שותפים/מעקב המרות


הטמענו באתרי האינטרנט שלנו גם קובצי
Cookie וטכנולוגיות מעקב דומות של השותפים המסונפים (שותפי הרשת) שלנו. בעזרת כלים אלה, השותפים המסונפים (שותפי הרשת) שלנו יכולים לזהות אם הגעת אלינו מאחד המפרסמים המסונפים שלנו (כלומר, מאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים המפרסמים את מוצריה של PUMA) ואז לעקוב אחר פעולותיך כדי לזהות אם, כתוצאה מכך, ביצעת באתר האינטרנט שלנו את אחת מפעולות ה"המרה" המוגדרות מראש (למשל, הרשמה לעלון או רכישת מוצר).

עיבוד מידע זה נחוץ לשם מימוש האינטרס הלגיטימי שלנו לניתוח התפוצה וההצלחה של הקמפיינים הפרסומיים שלנו באתרי אינטרנט של צדדים שלישיים (בסיס משפטי: סעיף 6(1) משפט 1, ס"ק ו. GDPR) וכן לשם מימוש האינטרסים הלגיטימיים שלנו (כמפרסם), של השותפים המסונפים (שותפי הרשת) שלנו ושל מפעילי אתרי האינטרנט של הצד השלישי המסונף (המפרסמים) בכל הקשור לחיוב מבוסס הצלחה בגין אמצעי הפרסום של PUMA המוצגים באתרי אינטרנט של צדדים שלישיים (בסיס משפטי: סעיף 6(1) משפט 1, ס"ק ו. GDPR).


סירוב לפעילויות שיווק של שותפים/מעקב המרות:

 

2.1.8. שימוש בקובצי Cookie 


אנו משתמשים בקובצי
Cookie באתרי האינטרנט שלנו. קובצי Cookie הם קובצי טקסט קטנים הנשמרים בדפדפן של מכשירי הקצה שלך בכל פעם שאתה מבקר באתרי האינטרנט שלנו. קובצי Cookie מאפשרים לנו לעקוב אחר הפעולות וההגדרות שלך באתרי האינטרנט שלנו, לשמור אותן ולזהות אותן למשך הפעלת הדפדפן ואף לאחר מכן. בנוסף, קובצי Cookie ומזהי קובצי ה-Cookie שלהם בהתאמה מאפשרים לנו לזהות את הדפדפן שלך. לדוגמה, לאחר עזיבת אתר האינטרנט, תוכל לשחזר את תכולת עגלת הקניות שלך או לצפות מחדש במוצרים האחרונים שבהם צפית.

למידע נוסף על השימוש בקובצי Cookie באתרי האינטרנט שלנו, על הקטגוריות של קובצי ה-Cookie ועל הגדרות אישיות, יש לעיין בהגדרות קובצי ה-Cookie שלנו.


2.1.9. שירות לקוחות 


בהתאם לנושא הבקשה שלך, אנו נסתמך על מידע אישי שנשמר במערכות שלנו במסגרת פעילויות עיבוד מידע אחרות (למשל, מידע שסיפקת במהלך רכישה או ערך הציון שלך כפי שסופק לנו על ידי חברת האשראי כחלק מתהליך הערכת האשראי). אם ובמידה שהדבר נחוץ לשם מתן מענה לפנייתך, אנחנו גם נאסוף מידע ממקורות חיצוניים (למשל, במסגרת מעקב משלוח או בקשה לפתוח בחקירה, אנו עשויים לפנות לספק שירותי שילוח).
 

בקשר לבקשות הנוגעות למערכת יחסים (טרום) חוזית איתך, עיבוד מידע זה נחוץ לשם ביצועו של חוזה (מתן שירות ללקוח) שנערך עימך (בסיס משפטי: סעיף 6(1) משפט 1, ס"ק ב. GDPR). אם תבקש לממש את זכויותיך בקשר אלינו, עיבוד מידע זה נחוץ לשם עמידה בחובה חוקית (בסיס משפטי: סעיף 6(1) משפט 1, ס"ק ג. GDPR). אם תרצה לקבל מידע או להתלונן על המוצרים והשירותים שלנו, עיבוד מידע זה נחוץ לשם מימוש האינטרס הלגיטימי שלנו להשיב לבקשתך למידע/לתלונתך (בסיס משפטי: סעיף 6(1) משפט 1, ס"ק ו. GDPR).


2.2. שיווק בדוא"ל


2.2.1. שליחת עלון בדואר אלקטרוני למנויים


אם נרשמת כמנוי לעלון שלנו הנשלח בדואר אלקטרוני באמצעות הליך ה"הצטרפות הכפולה", אנחנו נשלח לך מעת לעת עלונים כדי למסור לך מידע על המוצרים, השירותים והמבצעים שלנו.
 

עיבוד מידע זה מבוסס על הסכמתך (בסיס משפטי: סעיף 6(1) משפט 1, ס"ק א. GDPR).

ביטול הסכמה:

באפשרותך לבטל את הסכמתך ואת רישומך כמנוי לעלון שלנו בכל עת, באמצעות שליחת הודעת דוא"ל עם בקשת ביטול ההרשמה שלך אל שירות הלקוחות שלנו (service@puma.com) ו/או באמצעות לחיצה על הקישור לביטול הרשמה המופיע בכל עלון.


2.2.2. הודעות שיווק ישיר הנשלחות בדוא"ל ללקוחות קיימים


לאחר רכישת טובין אנו עשויים –  בין אם נרשמת כמנוי לעלון שלנו (ראה סעיף
2.2.1) או לא –  לשלוח לך הודעות דוא"ל עם תוכן שיווקי הקשור למוצרים או לשירותים דומים. 

עיבוד מידע זה מבוסס על האינטרס הלגיטימי שלנו לפרסם את המוצרים והשירותים שלנו (בסיס משפטי: סעיף 6(1) משפט 1, ס"ק ו. GDPR).

התנגדות לקבלת הודעות שיווק ישיר בדוא"ל:

באפשרותך להתנגד לעיבוד זה של מידע אישי ולבטל את הרשמתך לקבלת הודעות שיווק ישיר מאיתנו בדוא"ל בכל עת באמצעות שליחת הודעת דוא"ל עם בקשת ביטול ההרשמה שלך לכתובת service@puma.com ו/או באמצעות לחיצה על הקישור לביטול ההרשמה הנמצא בכל הודעת שיווק ישיר הנשלחת בדוא"ל.


2.2.3. התאמה אישית של הודעות שיווק ישיר הנשלחות בדוא"ל ללקוחות קיימים


אם אתה לקוח, אנו עשויים להתאים אישית את הודעות השיווק הישיר הנשלחות אליך על סמך פרופיל ההעדפות/תחומי העניין שלך שהופק מהנתונים הקשורים לרכישות קודמות שביצעת במהלך השנתיים האחרונות.
עיבוד מידע זה נחוץ לשם מימוש האינטרס הלגיטימי שלנו להתאים אישית את הודעות השיווק הישיר שאנחנו שולחים בדוא"ל להעדפותיך ולתחומי העניין שלך, כדי להפוך את פעולות השיווק בדואר אלקטרוני שלנו לאפקטיביות יותר (בסיס משפטי: סעיף
6(1) משפט 1, ס"ק ו. GDPR).

התנגדות לקבלת עלון/שיווק ישיר ממוקד

באפשרותך להתנגד לעיבוד זה של נתוני הרכישות שלך הנעשה לטובת מיקוד העלון/הודעות השיווק הישיר שאנחנו שולחים בדוא"ל לקהלים בהתאמה אישית, בכל עת באמצעות שליחת הודעת דוא"ל עם בקשת ביטול ההרשמה שלך לכתובת service@puma.com ו/או באמצעות לחיצה על הקישור לביטול ההרשמה הנמצא בכל הודעת שיווק ישיר הנשלחת בדוא"ל. במקרה זה, תפסיק לאחר מכן לקבל עלונים מאיתנו. 


2.3. דירוגי וביקורות מוצרים


אנו מעניקים לך את ההזדמנות לכתוב ביקורת על כל מוצר (שרכשת) באתרי האינטרנט שלנו.
המשוב שלך יעזור ללקוחות אחרים לקבל את ההחלטה הנכונה בנוגע לביצוע רכישה ויאפשר לנו להמשיך ולשפר ללא הרף את המוצרים שלנו. אם תרצה להגיש ביקורת עבור אחד ממוצרינו, אנחנו נעבד את כתובת הדוא"ל שלך, את הכינוי שלך וכן את תוכן הביקורת שלך (למשל זהות המוצר נשוא הביקורת, דירוג כוכבים, כותרת וטקסט הביקורת, המלצה). כתובת הדוא"ל שלך תעובד כדי לאמת ולבסס את זהותך. ייתכן גם שצוות שירות הלקוחות שלנו יעשה בה שימוש כדי להגיב למשוב שלך בהודעת דוא"ל. אם נתת לנו את הסכמתך לכך לפני שליחת הביקורת שלך, אנחנו נשלך לך התראה בדוא"ל בעת פרסום הביקורת שלך. מכיוון שהדירוג (כוכבים) שהענקת והתוכן של הביקורת שלך יפורסמו לצד הכינוי שלך באתרי האינטרנט שלנו, עליך לוודא שאינך כולל בהם כל מידע אישי.

עיבוד מידע זה נחוץ לשם מימוש האינטרס הלגיטימי שלנו, בפרט שירות לקוחות ושיווק באמצעות המלצות (בסיס משפטי: סעיף 6(1) משפט 1, ס"ק ו. GDPR). התראות שיישלחו בדוא"ל בנוגע לפרסום הביקורת מבוססות על ההסכמה שהענקת לכך קודם לכן (בסיס משפטי: סעיף 6(1) משפט 1, ס"ק א. GDPR). 


2.4. הרשמה והגדרת חשבון לקוח     


כאשר אתה מבקר באתרי האינטרנט שלנו, אתה יכול ליצור חשבון לקוח.
ההרשמה לחשבון לקוח דורשת ממך למסור מידע אישי. שדות חובה מסומנים בהתאם בטופס הקלט. 

עיבוד מידע זה נחוץ לשם ביצוע חוזה (אספקת חשבון לקוח) שנערך עימך (בסיס משפטי: סעיף 6(1) משפט 1, ס"ק ב. GDPR). 


2.5. עיבוד מידע עבור הזמנות בחנות המקוונת


בנוסף, אנו מעבדים את המידע האישי שלך בקשר עם רכישה של טובין בחנות המקוונת שלנו.

 

2.5.1. רכישת טובין ותשלום עבורם בחנות המקוונת שלנו 


אנחנו מעבדים את המידע האישי שלך (בין היתר פרטי קשר, פרטי משלוח ותשלום) אם אתה רוכש טובין בחנות המקוונת.
אם אתה רוכש טובין עבור אדם אחר (צד שלישי), אנחנו מעבדים את המידע האישי של הצד השלישי כפי שיימסר על ידיך (שם ופרטי קשר) לטובת משלוח הטובין לצד השלישי. עליך לוודא כי עדכנת את אותו צד שלישי כראוי לגבי העיבוד של המידע שלו ב-PUMA, וכי אתה מוסמך למסור את המידע הזה. 

עיבוד מידע זה נחוץ לשם ביצוע חוזה שנערך עימך (בסיס משפטי: סעיף 6(1) משפט 1, ס"ק ב. GDPR).


2.5.2. הודעות דוא"ל על עגלת קניות שננטשה 


אם התחלת בביצוע הזמנה באמצעות חשבון המשתמש שלך, אך לא השלמת את התהליך עד סופו, אנחנו נשלח אליך תזכורת בדוא"ל, אל כתובת הדוא"ל השמורה בחשבון הלקוח, בנוגע לתהליך הרכישה שהתחלת.
 

עיבוד מידע זה נחוץ לשם מימוש האינטרס הלגיטימי שלנו להזכיר לך להשלים כל תהליך רכישה שטרם השלמת (בסיס משפטי: סעיף 6(1) משפט 1, ס"ק ו. GDPR).


התנגדות לקבלת הודעות דוא"ל על עגלת קניות שננטשה:

באפשרותך להתנגד לעיבוד זה של מידע אישי ולבטל את הרשמתך לקבלת הודעות דוא"ל מאיתנו בדבר עגלות קניות שננטשו בכל עת באמצעות שליחת הודעת דוא"ל עם בקשת ביטול ההרשמה שלך לכתובת service@puma.com ו/או באמצעות לחיצה על הקישור לביטול ההרשמה הנמצא בכל הודעת דוא"ל בדבר עגלת קניות שננטשה.


2.5.3. הונאה ובדיקות אשראי


לפני השלמת חוזה הרכישה, אנחנו מבצעים בדיקת הונאה ואשראי.
בדיקה זו מבוצעת כדי לאפשר לנו להציע לך שיטות תשלום שונות וגם כדי להגן על עצמנו מפני מצב שבו לא מתקבל תשלום עבור חשבונית. כחלק מבדיקת האשראי, אנחנו בודקים בין היתר את ההזמנות הקודמות שבוצעו בחשבון הלקוח שלך. אנחנו גם בודקים אם הכתובת למשלוח שונה מהכתובת לחיוב, אם הכתובת למשלוח חדשה או אם ההזמנה מיועדת למשלוח לנקודת איסוף חבילות. עבור הזמנות שבוצעו בגרמניהבאוסטריהבשווייץ וכן בהולנד, אנחנו גם משיגים דוח אשראי כחלק מבדיקת האשראי. דוח האשראי עשוי להכיל, ראשית, מידע בנוגע לכל חיוב קיים שלא שולם במועדו, למשל ממרשמים ציבוריים של בעלי חוב או מידע מהליכי הוצאה לפועל המתנהלים בבית משפט. שנית, בדיקת האשראי עשויה גם לכלול ערכי ציון אשראי, המחושבים על סמך הליך מתמטי וסטטיסטי מדעי מוכר ומשמשים להערכת סיכוני אשראי. סוכנות דירוג האשראי גם משתמשת במידע הנ"ל עבור ארגונים אחרים (למשל בתי עסק מקוונים אחרים) למטרת בדיקת כתובות ו/או זהות, ולכל יישומי ציונים המבוססים על אלה. פרטי הכתובת שלך כלולים גם בערכי ההסתברות. מידע על סוכנות דירוג האשראי שלנו, infoscore Consumer Data GmbH, זמין בהתאם להוראות סעיף 14 של ה-GDPR, כלומר, מידע בקשר למטרות החברה, למטרות אחסון המידע, לנמעני המידע, לזכות לגשת למידע ישירות, לזכות למחיקה או לתיקון וכד', בקישור הבא:

https://finance.arvato.com/49cf40/globalassets/02-documents/04-ger/07-icd/informationsblatt_artikel_14_eudsgvo.pdf

אם אינך מסכים לשיטות התשלום שהוצעו לך, באפשרותך לערער על ההחלטה תוך ציון עמדתך במכתב או באמצעות שליחת הודעת דוא"ל לכתובת privacy-support@puma.com. אנחנו בשלב זה נבדוק שוב את ההחלטה שהתקבלה תוך התחשבות בעמדתך.

בנוסף, אנחנו נבדוק גם אם יש לסווג את ההזמנה כחשודה בהונאה, על סמך המכשיר שלך וכללים מוגדרים מראש. אם עולה חשד כלשהו להונאה, אנחנו גם נערוך בדיקה ספציפית של ההזמנה. התוצאה של בדיקת הונאה ידנית זו עשויה להיות חיובית ולהוביל לאישור ההזמנה. לעומת זאת, אם החשד להונאה יישאר על כנו, אנחנו עשויים להחליט לבטל את ההזמנה, בהתאם לנסיבות של כל מקרה ומקרה.

עיבוד מידע זה נחוץ לשם מימוש האינטרס הלגיטימי שלנו להימנע מחובות לא משולמים ומהונאה (בסיס משפטי: סעיף 6(1) משפט 1, ס"ק ו. GDPR).


2.5.4. ביטול רכישה


בכל מקרה של ביטול רכישה (למשל ביטול חוזה) אנחנו נעבד את המידע האישי שלך לשם החזרת הטובין והענקת החזר כספי של מחיר הרכישה.

עיבוד מידע זה נחוץ לשם ביצועו של חוזה שנערך עימך (בסיס משפטי: סעיף 6(1) משפט 1, ס"ק ב. GDPR) ו/או לשם עמידה בחובה חוקית (בסיס משפטי: סעיף 6(1) משפט 1, ס"ק ב. GDPR ס"ק ג. GDPR).


2.5.5. הודעות דוא"ל המזמינות להגיש ביקורות ודירוגי מוצרים


אנחנו מעוניינים לדעת אם אתה מרוצה מהטובין שרכשת מ-
PUMA. לשם כך, אנחנו מעבדים את כתובת הדוא"ל שלך ואת פרטי הרכישות שלך (למשל, הטובין שנרכשו ותאריך הרכישה), כדי לשלוח לך הודעת דוא"ל בתוך חודש ממועד הרכישה ולהזמין אותך לדרג את המוצר שרכשת ולפרסם ביקורת עליו (מידע נוסף לגבי עיבוד מידע בקשר להגשת ביקורות מוצר זמין בסעיף 2.3). 

עיבוד מידע זה נחוץ לשם מימוש האינטרס הלגיטימי שלנו לספק שירות לקוחות ושיווק טובים (בסיס משפטי: סעיף 6(1) משפט 1, ס"ק ו. GDPR).

התנגדות לקבלת הודעות דוא"ל עם הזמנה להגיש ביקורות ודירוגי מוצר:

באפשרותך להתנגד לקבל הזמנות מעין אלה בדוא"ל מלכתחילה, באמצעות לחיצה על לחצן הסירוב המופיע בקישור הבא: 

https://www.bazaarvoice.com/legal/privacy-policy/#opting-out

במקרה זה, קובץ Cookie קבוע לסירוב (שמו: "NoCookie[EU]") מותקן בדפדפן הנוכחי שבו אתה משתמש, וימנע את עיבוד הנתונים שלך עבור שליחת הודעות דוא"ל עם הזמנה כאשר אתה משתמש באותו דפדפן. בעיקרון, אם תשתמש בדפדפן אחר, מידע המועבר אל Bazaarvoice יופעל, אלא אם תתקין את קובץ ה-Cookie לסירוב גם בדפדפן הזה. לתשומת ליבך, אם תמחק את קובץ ה-Cookie הנ"ל של הסירוב בדפדפן שלך, העברת המידע אל Bazaarvoice תופעל מחדש.

אם כבר קיבלת הודעת דוא"ל המזמינה אותך להעריך את המוצר, באפשרותך לסרב לקבלה עתידית של הודעות דוא"ל מעין אלה באמצעות לחיצה על הלחצן/הקישור לסירוב המוכל בכל הזמנה כזאת שתישלח בדוא"ל.


2.5.6. תזכורות על חובות, גבייה ואכיפה ו/או הגנה מפני תביעות משפטיות


בכל מקרה שבו תהיה חייב לנו סכומים כלשהם, אנו נודיע לך על כך בהתאם באמצעות הודעות דוא"ל או
SMS, במכתב או בטלפון, ובמקרים מסוימים, נשלח לך מכתב תזכורת על חוב. אם ובמידה שעדיין לא תבצע את התשלום, אנו נפתח בהליך גביית חובות. 

הליך גביית החובות יבוצע על ידי סוכנות גביית חובות שאנו מעסיקים את שירותיה. אם הדבר נחוץ לשם ביצוע הליך גביית החובות, סוכנות גביית החובות תבצע בדיקות כתובת באמצעות פנייה למרשמים ציבוריים כדי לאתר אותך כבעל חוב.

במקרה של מחלוקת משפטית שתתגלע מולך, אנחנו נעבד את המידע האישי שלך כדי לאכוף את הזכויות שלנו ו/או כדי להגן עליהן. אם ובמידה שהדבר נחוץ במסגרת המחלוקת המשפטית, אנו נסתמך גם על מידע ממקורות אחרים (למשל מרשמים ציבוריים).

עיבוד מידע זה נחוץ לשם ביצועו של חוזה שנערך עימך (בסיס משפטי: סעיף 6(1) משפט 1, ס"ק ב. GDPR) וכן לשם מימוש האינטרס הלגיטימי שלנו למנוע ניצול לרעה של השירותים שלנו ולבסס ולממש תביעות משפטיות (בסיס משפטי: סעיף 6(1) משפט 1, ס"ק ו. GDPR). 


2.6. עיבוד אחר 


2.6.1. ביצוע ביקורות פנים 


אנו עשויים לעבד את המידע האישי שלך במסגרת ביקורות פנים שייערכו בקרב חברות קבוצת
PUMA, הן במדינות המושב שלהן והן בחו"ל. בתהליך זה אנו נסמכים על מידע המושג ממקורות אחרים, בהתאם לנסיבות המקרה (למשל סוכנויות אשראי). 

בנסיבות מסוימות, אנו עשויים גם לעבד את המידע שלך באופן המתאים כדי לזהות ולתקן התנהגות בלתי הולמת בתוך הארגון וכדי ליישם תוכניות ואמצעי ציות.

עיבוד מידע זה נחוץ לשם ציות לחובות חוקיות שלנו (למשל בכפוף לחוק חברת המניות [Stock Company Act]) (בסיס משפטי: סעיף 6(1) משפט 1, ס"ק ג. GDPR) ו/או לשם מימוש האינטרס הלגיטימי שלנו לבדוק את התהליכים והיעילות בתוך קבוצת PUMA, לתקן התנהגות בלתי הולמת ומקרים של הונאה, לאכוף את הזכויות שלנו ו/או להגן עליהן, בהתאם לנסיבות המקרה, ולחשוף כל עבירה פלילית (בסיס משפטי: סעיף 6(1) משפט 1, ס"ק ו. GDPR).


2.6.2. פרסום ניתוח נתונים 


על סמך המידע שלך, שאותו אנו מעבדים בהתאם לאמור בסעיף
2 של מידע זה בדבר הגנת נתונים, אנו עשויים לפרסם תוצאות של ניתוח נתונים. תוצאות אלה משמשות כבסיס לקבלת ההחלטות העסקיות שלנו, לשיפור המוצרים והשירותים שלנו, להתאים את עצמנו לצרכים של לקוחותינו ולהוצאה לפועל של פעילויות שיווקיות. תוצאות ניתוח הנתונים המפורסמות על סמך בסיס זה אינן כוללות כבר כל ייחוס אישי, כלומר, לא ניתן עוד לקשר אותן אליך.

עיבוד מידע זה נחוץ לשם מימוש האינטרס הלגיטימי שלנו לשפר את המוצרים והשירותים שאנו מציעים ולבצע פעילויות שיווקיות (בסיס משפטי: סעיף 6(1) משפט 1, ס"ק ו. GDPR). 

2.6.3. תחרויות והגרלות נושאות פרסים

PUMA מציעה לך את ההזדמנות להשתתף בתחרויות ובהגרלות נושאות פרסים באתר האינטרנט הזה, וכן בחנויות שלנו, בדפים שלנו ברשתות החברתיות, כמו Instagram, Facebook, TikTok, עם השותפים המסונפים שלנו, בעלונים או בכל אופן דומה.

המידע האישי שלך יעובד עם השתתפותך. בכל התחרויות וההגרלות נושאות הפרסים, כל שעליך לעשות הוא לספק לנו את המידע הנחוץ לנו לשם ביצוע ההגרלה וכדי להודיע לך אם זכית. בדרך כלל, מידע זה יכלול את כתובת הדוא"ל שלך, אבל ייתכן שנזדקק למידע נוסף בהתאם לתנאים ולהתניות הספציפיים של הגרלות מסוימות.

אם הפרס בהגרלה הוא לבוש ספורט של PUMA (בגדים או נעליים), אנחנו נבקש ממך למסור את שמך, את מידת הבגדים או הנעליים שלך ואת המגדר שלך בנוסף לכתובת הדוא"ל שלך. כדי לאפשר לך לאסוף את הפרס מאיתנו, אנו עשויים לבקש ממך להודיע לנו מאיזו חנות אתה מעוניין לאסוף את הפרס שלך באמצעות מסירת שמך. אם הפרס נשלח בדואר, למשל במקרה שמדובר בכרטיסים, בשוברים או בפרסים אחרים שאינם מזומן, אנחנו נזדקק לכתובת מגוריך בנוסף לשמך. במקרים מסוימים, אנו עשויים לבקש לדעת גם את גילך כדי להבטיח שמותר לך להשתתף בהגרלה מבחינה משפטית בהתאם לתנאים ולהתניות החלים. מידע נוסף בנוגע לכך יהיה זמין בתנאים ובהתניות החלים.

המידע שלו אנו זקוקים לשם ביצוע ההגרלה בהתאם לתנאים ולהתניות החלים מסומן כשדה חובה. למרבה הצער, לא ניתן להשתתף בהגרלה בלי להזין את המידע הדרוש בשדות המסומנים כשדות חובה. לעומת זאת, שדות אחרים, שאינם מסומנים, הם שדות רשות ותוכל להחליט בעצמך אם ברצונך לחלוק איתנו מידע נוסף. ההשתתפות בהגרלה אינה תלויה במידע שאינו חובה, ואין לו כל השפעה על ביצוע ההגרלה.

אם תבחר להשתתף, אנחנו נעבד את המידע שתספק לנו במסגרת ההגרלה אך ורק לשם ביצוע ההגרלה ומסירת ההודעה לזוכה. אותן הוראות חלות במקרה שאתה מספק לנו מידע על סמך התנאים וההתניות החלים על הגרלה בדפי הרשתות החברתיות שלנו (Instagram, Facebook, Twitter, ...), למשל, באמצעות העלאת תמונה או פרסום מאמרים, קישור האשטגים, שימוש בכינויים או פרסום תגובות בקמפיינים שלנו. התנאים וההתניות החלים עשויים לקבוע שאנו נפרסם את שמך וכתובתך בדפי הרשתות החברתיות שלנו (Instagram, Facebook, Twitter, ...) כדי להכריז עליך כזוכה וכדי להודיע לך באיזה פרס זכית.

שים לב כי המידע שלך יימחק לאחר ההגרלה.

במסגרת ההגרלות שלנו תהיה לך גם הזדמנות למסור לנו את הסכמתך לכך שנשתמש במידע שלך למטרות פרסום. להסכמתך לפרסום אין כל השפעה על השתתפותך בהגרלה. אם תעניק לנו את הסכמתך לקבלת חומר פרסומי, כגון עלונים בדואר אלקטרוני, בדרך כלל באמצעות סימון תיבה, אנחנו נעבד את המידע שלך, ובפרט את כתובת הדוא"ל שלך, גם כדי לשלוח לך בדוא"ל הצעות ומידע בנוגע למוצרים שלנו. תוכל לבטל את ההסכמה שהענקת לנו בכל עת. מידע נוסף על המידע המעובד בעת קבלת עלון מאיתנו זמין תחת הסעיף "עלון".

אנחנו מעבדים את המידע האישי שלך על סמך הסכמתך בהתאם לסעיף 6.1 ס"ק א. GDPR וכן, היכן שרלוונטי, לשם מימוש החובות החוקיות שלנו בהתאם לסעיף 6.1 ס"' ג. GDPR. המידע שלך לא יועבר לצדדים שלישיים. במקרים בודדים אנחנו מסתייעים בספקי שירות חיצוניים שעימם ערכנו הסכם מקביל להבטחת בטחונו של המידע המעובד.

מובן מאליו כי תוכל לממש את הזכויות המוקנות לך בהתאם לחוק הגנת המידע, ושאותן אנו מחויבים להעניק לך, בכל עת. מידע מפורט יותר בקשר לכך זמין בסעיף "זכויותיך".

2.6.4. Mention Me

PUMA משתמשת בתוכנית השיווק באמצעות הפניות של Mention Me Ltd, Kennington Park, 1-3 Brixton Rd, London, SW9 6DE. באמצעות תוכנית Mention Me אנו מאפשרים לך להמליץ על PUMA לחבריך. כאשר החבר שאליו העברת את ההפניה הופך גם הוא ללקוח של PUMA, PUMA תתגמל הן אותך בתור המפנה והן את החבר שאליו העברת את ההפניה.

לשם כך, שמך וכתובת הדוא"ל שלך כמעביר ההפניה ישותפו עם Mention Me תוך ציות ל-GDPR, כדי ש-Mention Me תוכל להפעיל את השירות בשמה של PUMA.

לאחר שתבצע רכישה באתר, תוצג בפניך הודעה מ-Mention Me. ניתן גם להתחיל בתהליך ההפניה דרך דף הנחיתה באתר האינטרנט. תוכל אז להחליט באופן חופשי אם ברצונך לשלוח המלצה למישהו או לא. אם תחליט לעשות זאת, תהיה לך אפשרות לשלוח קישור מותאם אישית לחבר באמצעות דוא"ל, ב-Facebook, בהודעת SMS או בהודעת WhatsApp. לאחר מכן, הן אתה והן החבר שאליו העברת את ההמלצה תקבלו תגמול על ההמלצה, כל עוד החבר שקיבל את ההמלצה ביצע הזמנה באתר האינטרנט הזה.

לשם כך, PUMA תחלוק את המידע האישי שלך (כתובת דוא"ל, שם ופרטי הזמנה) בפורמט מוצפן שעבר פסאודונימיזציה עם Mention Me, כדי שתוכל להשתתף בתוכנית "הפניית חברים". שיתוף זה מאפשר לקבוע איזה לקוח הופנה לאתר על ידי לקוח חדש אחר, ומי הלקוח שאמור לקבל תגמול על ההפניה. לשם כך, כתובת הדוא"ל, השם וכתובת ה-IP שלך בתור המפנה יעובדו. כמו כן, כתובת הדוא"ל וכתובת ה-IP של החבר שקיבל את ההפניה יעובדו גם הן למטרה זו, אולם אך ורק לאחר שיזין מרצונו את הפרטים שלו בקישור "חבר הפנה אותי לכאן" המופיע בעמוד התשלום והיציאה. בשני המקרים, המידע משותף אך ורק בפורמט שעבר פסאודונימיזציה.

המידע מעובד על בסיס רצון חופשי ובהסכמתך המפורשת בלבד או על סמך הסכמתו המפורשת של החבר מקבל ההמלצה, סעיף 6.1 ס"ק א. GDPR. תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת עם תחולה עתידית. פרטים נוספים זמינים בסעיף 6.

פרטים נוספים בנוגע לאופן שבו Mention Me מעבדת את המידע האישי שלך זמין במדיניות הפרטיות של Mention Me בכתובת: https://mention-me.com/help/privacy_policy_s#referrers.


3. שמירה ומחיקה של המידע האישי שלך 

 

אנחנו שומרים את המידע האישי שלך כל עוד ובמידה שהוא דרוש למטרות המפורטות במידע זה בדבר הגנת נתונים (סעיף 2). 

ברגע שהמידע אינו נחוץ עוד לשם מימוש אף אחת מהמטרות המפורטות בסעיף 2, אנחנו נשמור את המידע האישי שלך למשך אותו פרק זמן שבמהלכו אתה יכול להגיש תביעות נגדנו או שאנחנו יכולים להגיש תביעות נגדך (תקופת ההתיישנות היא בדרך כלל שלוש שנים, המתחילות עם סיום השנה שבה קמה העילה לתביעה, למשל סוף השנה שבה בוצעה הרכישה). 

בנוסף לכך, אנחנו שומרים מידע אישי כל עוד ובמידה שאנחנו מחויבים לעשות זאת על פי חוק. חובות תואמות הקשורות להוכחות ולשמירה מופיעות, בין היתר, בחוקי המסחר, בחוקי המס ובחוק הלבנת ההון בגרמניה. בהתאם לכך, תקופות השמירה עשויות להימשך עד 10 שנים. 

 


4. העברת מידע אישי והקטגוריות של הנמענים


אנו עשויים להעביר את המידע האישי שלך אל נמענים מהקטגוריות הבאות או לחשוף אותו בפניהם:

https://www.privacyshield.gov/servlet/servlet.FileDownload?file=015t00000004qAg

https://www.privacyshield.gov/servlet/servlet.FileDownload?file=015t00000004qAg

 


5. הזכות להתנגד לעיבוד המידע המבוסס על אינטרסים לגיטימיים


אנחנו מעבדים את המידע האישי שלך בהתאם להגדרות המפורטות בסעיף
2 על סמך האינטרס הלגיטימי שלנו, ובפרט כדי להבטיח את אבטחת טכנולוגיות המידע באתרי האינטרנט שלנו, כדי להתאים את אתרי האינטרנט שלנו לצרכים שלך, כדי לבצע ניתוח נתונים ופעילויות שיווק, כדי להודיע לך על המוצרים והשירותים שלנו, כדי להזכיר לך על תהליכי רכישה כלשהם שטרם הושלמו, כדי להגדיל את הכיסוי של המוצרים ופעילויות השיווק שלנו, כדי למנוע הונאה וניצול לרעה, כדי להימנע מחיובים שלא שולמו, כדי להעניק שירות ללקוחות שלנו, כדי להגן על האינטרסים המשפטיים שלנו וכדי לאכוף אותם (גם בפני בית משפט, במקרה הצורך) וכדי לבצע את פעילויות הניהול הפנימיות שלנו ביעילות ובאופן שיתופי. למידע בנוגע לאופן שבו PUMA מאזנת בין האינטרסים השונים, ניתן לפנות אל privacy@puma.com.

על אף האפשרויות הספציפיות להתנגד לעיבוד המידע המפורטות בסעיף 2 (למשל הקישורים המסופקים לסירוב או לביטול הרשמה), יש לך את הזכות להתנגד בכל עת לעיבוד המידע שלך על סמך אינטרס לגיטימי בהתאם לסעיף 6(1) משפט 1 ס"ק ו. של ה-GDPR מסיבות הקשורות למצבך המיוחד באמצעות שליחת הודעת דוא"ל אל privacy-support@puma.com. אנחנו נחדל לאחר מכן לעבד את המידע האישי שלך למטרה/ות זו/אלה, אלא אם כן האינטרסים הלגיטימיים שלנו לבצע את העיבוד גוברים על שלך או שהעיבוד נועד לבסס תביעות משפטיות, להוציא אותן לפועל או להגן מפניהן. 

אם תתנגד לעיבוד המידע שלך, אנחנו נעבד כל מידע אישי שנאסף בהקשר זה כדי להגיב לבקשתך. עיבוד מידע זה נחוץ לשם עמידה בחובה חוקית (בסיס משפטי: סעיף 6(1) משפט 1, ס"ק ג. GDPR).

 

 
6.
הזכות לבטל הסכמה 


אם הענקת לנו את הסכמתך לעיבוד המידע האישי שלך, תוכל לבטל הסכמה זו בכל עת.
ביטול הסכמתך הוא בעל תוקף עתידי, ולא ישפיע על החוקיות של כל עיבוד שבוצע על סמך הסכמתך לפני שזו בוטלה. 
אלא אם נקבע אחרת באופן מפורש בסעיף 2, אנא שלח את ביטול ההסכמה שלך אל privacy-support@puma.com.

אם תבטל את הסכמתך, אנחנו נעבד את המידע האישי שלך שנאסף בהקשר זה כדי להשיב לפנייתך. עיבוד מידע זה נחוץ לשם עמידה בחובה חוקית (בסיס משפטי: סעיף 6(1) משפט 1, ס"ק ג. GDPR). 

 


7. זכויות הגנת המידע האחרות העומדות לרשותך 


בהתאם להוראות ה-
GDPR, תוכל לדרוש מאיתנו בכל עת:

אנא שלח את בקשתך, תוך ציון שמך הפרטי ושם משפחתך לכל הפחות, בדואר אלקטרוני אל privacy-support@puma.com או בכתב לכתובת PUMA Online Shop, Post box 201101, 48092 Münster, Germany.

אם תממש את הזכויות הללו המוקנות לך נגדנו, אנחנו נעבד את המידע האישי שלך כדי להשיב לבקשתך. עיבוד מידע זה נחוץ לשם עמידה בחובה חוקית (בסיס משפטי: סעיף 6(1) משפט 1, ס"ק ג. GDPR).

ללא קשר לזכויות הנ"ל המוקנות לך, באפשרותך להגיש תלונה רשמית לרשות המפקחת על הגנת המידע, אם אתה סבור כי העיבוד של המידע האישי שלך על ידי PUMA נעשה תוך הפרה של ה-GDPR (סעיף 77 של ה-GDPR).

 


8. שינויים במידע זה בדבר הגנת נתונים


ההוראות הקבועות במידע זה בדבר הגנת נתונים, לרבות המידע בדבר קובצי
Cookie המוזכר כאן, יחולו בגרסה שתהיה בתוקף במועד שבו נעשה שימוש בחנות המקוונת. 

אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות להוסיף על התוכן של מידע זה בדבר הגנת נתונים ולשנותו. המידע העדכני בדבר הגנת הנתונים יחול מהמועד שבו פורסם באתרי האינטרנט שלנו. במקרה של שינוי מהותי או משמעותי במידע בדבר הגנת הנתונים, במיוחד אם יחולו שינויים המשפיעים על העיבוד של המידע האישי שלך שכבר נאסף על ידינו, אנחנו נודיע לך על שינויים אלה מראש (למשל באמצעות הודעת דוא"ל).
 

9. משואות רשת

השבתת משואות רשת