אנא השתמש באחד מהדפדפנים הבאים לחוויה הטובה ביותר:

תנאי שימוש

עבור החנות המקוונת של PUMA

Austria PUMA Dassler GmbH, שכתובתה: Siezenheimer Strasse 39A, 5020 Salzburg, Austria (להלן: "PUMA"/"אנחנו"/"אותנו/שלנו") מפעילה את אתר המסחר האלקטרוני (להלן: "החנות המקוונת של PUMA"), שבמסגרתו מוצעים מוצרים למכירה ומשלוח. השימוש שלכם בחנות המקוונת של PUMA דורש מכם (להלן: "מבצעי ההתאמה"/"אתם") לתת הסכמתכם לתנאי שימוש אלה (להלן: "תנאי השימוש"), המהווים את הבסיס לשימוש שלכם בחנות המקוונת של PUMA (להלן: "השימוש בחנות המקוונת של PUMA"). אנא קראו היטב את תנאי השימוש ודאגו להכיר את ההוראות הנכללות בהם.

תנאי שימוש אלו אינם חלים על רכישת מוצרים או על התחייבויותיכם ביחס לרכישות אלו וביחס למוכר הסחורות. רכישות אלו כפופות לתנאי מכירה כלליים נפרדים, הזמינים כאן בחנות המקוונת של PUMA. לתשומת ליבכם, PUMA אינה פועלת כמוכרת סחורות עבור רכישות המבוצעות דרך החנות המקוונת של PUMA. מוכר הסחורות הוא E COMMERCE GLOBALE MIDDLE EAST FZCO (או כל חברה מסונפת אחרת, אם כך צוין בתנאי המכירה), כפי שגם מצוין בתנאי המכירה הכלליים החלים. ל-PUMA יש הסכם עם Global-e המאפשר ל-Global-e לפעול כסוחר האחראי בשמה של Global-e.

לשאלות כלשהן בנוגע למוצרים המוצעים למכירה דרך החנות המקוונת של PUMA או לגבי רכישה של מוצרים אלה שאתם מעוניינים לבצע, יש ליצור קשר בכתובת: [].

 1. זמינות, תפקוד ושינויים
  1. אנו מציעים לכם את האפשרות להשתמש בחנות המקוונת של PUMA כל עוד החנות המקוונת של PUMA זמינה ומתפקדת. עם זאת, איננו מבטיחים את הזמינות והתפקוד הרציפים של החנות המקוונת של PUMA.
  2. אנו מציעים את האפשרות להשתמש בחנות המקוונת של PUMA רק ביחס לתפקודיות ולאיכות שהחנות המקוונת של PUMA מאפשרת נכון לרגע נתון, אולם איננו מבטיחים תפקודיות או איכות כלשהם. מידע לגבי התפקודיות והאיכות של החנות המקוונת של PUMA המופיע בחומר פרסומי אינו מהווה חלק מתנאי השימוש.
  3. אנו זכאים לשנות את החנות המקוונת של PUMA, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, ובכלל זה גם לשנות תפקודיות (להלן: "שינויים"), כל עוד החנות המקוונת של PUMA ממשיכה ככלל לספק את ההיקף הפורט בסעיף 2 וכל עוד שינויים אלו אינם בלתי מתקבלים על הדעת עבורכם. אנחנו גם נעדכן את החנות המקוונת של PUMA מעת לעת כדי לענות על דרישות אבטחה.
 2. קניין רוחני וזכויות הגנה אחרות
  1. החנות המקוונת של PUMA וכל התוכן הנכלל או מוצג בחנות המקוונת של PUMA, כולל בין היתר טקסט, גרפיקה, תמונות, דימויים, תמונות נעות, שמע, איורים ותוכנה (להלן יחדיו: "תוכן"), הינם בבעלותה של PUMA, של בעלי הרישיונות שלנו ו/או של ספקי התוכן שלנו. כל מרכיבי החנות המקוונת של PUMA, כולל בין היתר, העיצוב הכללי והתוכן, מוגנים בדיני הסימנים המסחריים הגרפיים, זכויות היוצרים, הזכויות המוסריות, הסימנים המסחריים ובדינים אחרים הנוגעים לזכויות קניין רוחני. אינכם רשאים לשנות, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להעביר או למכור את התוכן או חלק כלשהו ממנו, וכן לא להעבירו ברישיון או ליצור ממנו עבודות נגזרות, למעט כפי שהותר במפורש במסגרת תנאי שימוש אלה. אתם לא תסירו מהתוכן כל הודעה בדבר זכויות יוצרים, סימן מסחרי או כל הודעה אחרת בדבר זכויות קנייניות.
  2. החנות המקוונת של PUMA מכילה מגוון סימנים מסחריים, שמות מסחריים, סימני שירות, זכויות יוצרים ו/או סימוני לוגו של PUMA, והיא עשויה אף להכיל מספר סימנים מוגנים של החברות המסונפות והצדדים השלישיים הרבים של PUMA. סימנים אלה נותרים קניינם של בעליהם המתאימים. אתם מכירים ומאשרים את הבעלות על סימנים אלה ומבינים כי אינכם מקבלים, באמצעות השימוש בחנות המקוונת של PUMA או בכל דרך אחרת, כל זכות, קניין או חזקה כלשהם בסימנים אלה. אתם מסכימים כי לא תשנו, תתקנו או תנצלו את הסימנים, וכי לא תיטלו חלק בפעילות כלשהי המשנה או מנצלת סימנים אלה. כל הזכויות בסימנים אלה שמורות. כל שימוש בסימנים ללא קבלת אישור מפורש בכתב מ-PUMA אסור בהחלט.

 1. חובות הזהירות ושיתוף הפעולה
  1. באחריותכם להבטיח כי הציוד האלקטרוני שבו אתם משתמשים מכיל את כל המפרטים הטכניים הרלוונטיים הנדרשים עבור שימוש בחנות המקוונת של PUMA.
  2. בעת השימוש בחנות המקוונת של PUMA, אינכם רשאים ליצור תוכן כלשהו אשר הינו מטעה, מעליב, פוגעני, מפלה, מוציא דיבה או מקדם פעילות לא חוקית או תומך בה, או כזה המפר בדרך אחרת כלשהי את החוק החל.
  3. אתם מסכימים להשתמש בחנות המקוונת של PUMA אך ורק בהתאם לכל החוקים החלים. נאסר עליכם להשתמש בחנות המקוונת של PUMA כדי לתמוך בפעילויות העשויות לגרום לנו להפר את החוק החל.
  4. אינכם רשאים להשתמש, להעלות, להעתיק, להגיש או לפרסם כל תמונה, שם או טקסט אחר או כל תוכן אחר המעודדים אלימות, מאיימים, מוציאים דיבה, מגונים, מפלים, מסיתים, מפורשים מינית או פוגעניים או המנוגדים לחוק בכל דרך אחרת; המורכבים מתוכן המוגן בחוק ו/או המכילים תוכן כזה, כולל שמות מוצרים, שירותים, חברות, ארגונים או אירועים המשתייכים לצד שלישי; המפרים סימנים מסחריים רשומים של צד שלישי או זכויות אחרות של צד שלישי, כולל זכויות קניין רוחני.
  5. בהעלאת תוכן אל החנות המקוונת של PUMA או מהחנות המקוונת של PUMA אל פלטפורמות צד שלישי (לדוגמה, פלטפורמות מדיה חברתית), אתם מאשרים כי כל תוכן (כולל בין היתר, שמות, טקסט, תמונות) שאתם מגישים אלינו אינו נכלל באחת הקטגוריות לעיל.
  6. בהעלאת תוכן לחנות המקוונת של PUMA, אתם מעניקים לנו ולחברות המסונפות שלנו זכות לא בלעדית, כלל-עולמית, הניתנת להעברה ברישיון משנה והניתנת להעברה, להשתמש, לשכפל, לחשוף בציבור ולשנות את התוכן במסגרת החנות המקוונת של PUMA.
  7. אתם גם מסכימים שלא להשתמש בחנות המקוונת של PUMA באופן אשר
   1. מחפש, מאחזר, מעתיק או מנטר את החנות המקוונת של PUMA ו/או את מרכיביה תוך שימוש בתוכנה, באלגוריתם או בשיטה דומה לאיסוף או חילוץ נתונים (כגון שימוש בכלים אוטומטיים כמו בוטים, עכבישי רשת או קוצרי נתונים),
   2. נועד לשנות, לשכפל או להעמיד לזמינות הציבור באופן אחר כלשהו או לשדר בציבור או ליצור שירות נפרד הדומה לחנות המקוונת של PUMA או להעתיק את החנות המקוונת של PUMA (בשלמותה או בחלקה),
   3. מזיק, משבש או פוגע בדרך אחרת כלשהי בפעילות החנות המקוונת של PUMA כמו גם במערכות שלה, בתשתיתה ו/או ביישומים שבהם נעשה שימוש כדי להפעילה, לרבות שליחה או העברה או הטמעה של קבצים המכילים וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים או מאפיינים מזיקים או הרסניים אחרים,
   4. נועד לחקור, לסרוק או לבחון פגיעויות בחנות המקוונת של PUMA או לעקוף את האבטחה או לחבל בה ו/או באמצעי האימות המגינים על החנות המקוונת של PUMA ו/או על מרכיביה;
   5. מעתיק, מתרגם, מפרק, מהדר, מבצע הנדוס לאחור או משנה בכל דרך אחרת את התוכנה של החנות המקוונת של PUMA בשלמותה או בחלקה, או יוצר עבודות נגזרות ממנה;
   6. אינו חוקי, מזיק לאחרים או עשוי לתת מקום לחבות אזרחית. אתם לא תעשו שימוש בחנות המקוונת של PUMA כדי להיות מעורבים בכל אחת מן הפעילויות הבאות: (1) פעילויות הכרוכות בשידור של מידע לא חוקי, מאיים, מטריד, מגונה, מפורש מינית, פורנוגרפי, מלא שנאה, מבזה, משמיץ או מוציא דיבה; (2) פעילויות הכרוכות בשידור של דואר זבל או ספאם; (3) פעילויות הכרוכות בקידום או בשימוש של וירוסים; (4) פעילויות המפרות חוק, רגולציה או תקנה כלשהם; ו/או (5) פעילויות הפוגעות בזכות קניין כלשהי המוגנת בחוק וכדו'.

 1. התקשרויות עם צדדים שלישיים
  1. החנות המקוונת של PUMA עשויה לכלול מספר קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. קישורים אלה מסופקים אך ורק כדי לסייע לכם. אתרים אלה נפרדים מהחנות המקוונת של PUMA ואין לנו את השליטה או את היכולת לשלוט בתוכן ו/או במצגים הנכללים באתרים אלה. המידע המוצג בקישורים אלה לא בהכרח ישקף את האמונות והדעות שבהן אנו מחזיקים. אין לפרש את הכללתו של קישור כאות לקבלה או תמיכה מצידנו בתוכן המוכל בכל אתר מעין זה. באחריותכם להגן על עצמכם בעת יצירת קשר עם האתר המקושר.
 2. סיום השימוש בחנות המקוונת של PUMA
  1. כל צד ראשי להביא לסיומו של השימוש בחנות המקוונת של PUMA בכל עת ללא צורך בתקופת הודעה מוקדמת ומבלי להעניק סיבה כלשהי.
  2. זכותו של כל צד לסיים באופן מיוחד את השימוש בחנות המקוונת של PUMA ללא הודעה מראש על בסיס עילה מהותית, כמו גם זכותנו להשעות את גישתכם לחנות המקוונת של PUMA בהתאם לסעיף 6 עומדות בעינן.

 1. השעיית הגישה שלכם לחנות המקוונת של PUMA
  1. אנו רשאים, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, להשעות את הגישה אל החנות המקוונת של PUMA אם הגענו למסקנה, או כאשר יש לנו סיבות סבירות לחשוד, כי השימוש שלכם בחנות המקוונת של PUMA:
   1. מפר את תנאי השימוש ו/או את החוק החל,
   2. פוגע בזכויות של צדדים שלישיים,
   3. מהווה סיכון אבטחה לתפקודיות של החנות המקוונת של PUMA,
   4. עלול לחשוף אותנו ו/או משתמשים אחרים בחבות; או
   5. עשוי להיות כרוך בהונאה.
  2. אנו גם שומרים לעצמנו את הזכות להשעות גישה לחנות המקוונת של PUMA אם אתם מסרבים לתיקון סביר של תנאי שימוש אלה בהתאם לסעיף 9.1 עד לתאריך המיועד שבו נכנס התיקון לתוקפו.
  3. אנו נסיר השעיה ברגע שסיבת ההשעיה תחדל להתקיים.
  4. תביעות נוספות כנגדכם יישארו ללא השפעה.

 1. הגבלת אחריות
  1. אנו נושאים באחריות – ללא קשר לבסיס החוקי – ללא הגבלה
   1. במקרה של כוונה או רשלנות חמורה,
   2. במקרה של פגיעה מכוונת – או כתוצאה מרשלנות – בחיים, בגוף או בבריאות,
   3. בהיעדר איכות מובטחת או במקרה של פגמים שהוסתרו במרמה, וכן
   4. על בסיס אחריות חוקית, למשל בכפוף לחוק אחריות המוצר הגרמני (או חוקים חלים אחרים).
  2. במקרה של נזק לרכוש והפסדים כספיים כתוצאה מרשלנות קלה, האחריות שלנו תוגבל למקרים המהווים הפרה של התחייבות חוזית מהותית והללו יוגבלו לסכום של הנזק החזוי הטיפוסי לשימוש בחנות המקוונת של PUMA, אלא במקרה שבו אחריות בלתי מוגבלת קיימת בהתאם לסעיף 7.1 לעיל. התחייבויות חוזיות מהותיות הינן התחייבויות אשר תנאי השימוש מטילים עלינו בהתאם לתוכנם כדי להשיג את מטרת תנאי השימוש, כאשר מילוי התחייבויות אלה מהותי לביצוע ההולם של תנאי השימוש וכאשר אתם רשאים להסתמך באופן שגרתי ורגיל על ביצוען של התחייבויות אלה.
  3. בכל מקרה אחר, האחריות שלנו אינה נכללת.
  4. הגבלות האחריות המוצגות לעיל חלות גם ביחס לאחריות של הסוכנים הלא ישירים שלנו, של העובדים שלנו ושל הנציגים המשפטיים שלנו.

 1. שיפוי
  1. אתם תשפו אותנו על חשבונכם בגין כל תביעה של צד שלישי, כמו גם בגין כל הפסד, נזק, עלות, הוצאות או חבויות אחרות הכרוכות בה, העולה משימוש בחנות המקוונת של PUMA באופן הפוגע ביודעין בזכויותיהם של צדדים שלישיים ו/או מפר את תנאי השימוש הללו או את החוק החל.
  2. אם יוגשו נגדנו תביעות כלשהן כאמור בסעיף 8.1, אנו נודיע לכם בהקדם על התביעות ונעביר לכם את מלאו הסמכות והשליטה על ההגנה מפני תביעות אלה (במידה המותרת על פי החוק החל), ואנו, במידה האפשרית הסבירה, נסייע לכם בהגנה שלכם.

 1. שונות
  1. שינויים בחנות המקוונת של PUMA בהתאם לסעיף 1.3, כמו גם שינויים בדרישות החוקיות, עשויים לחייב אותנו לתקן תנאי שימוש אלה (להלן: "תיקון").
  2. במקרה שבו הוראה כלשהי מההוראות הקבועות בתנאי שימוש אלה תהיה לא תקפה או בלתי ניתנת לאכיפה או תהפוך לכזאת, הדבר לא ישפיע על תוקפן של ההוראות האחרות הקבועות בתנאי השימוש, אשר ישמרו על מלוא כוחן ותוקפן. ההוראה הלא תקפה או הבלתי ניתנת לאכיפה תוחלף בהוראה תקפה וניתנת לאכיפה אשר תתאים במידה הרבה ביותר לכוונה המקורית ולמטרה המיועדת של תנאי השימוש, והצדדים מסכימים לספק כל הצהרה שתהיה נדרשת בקשר לכך.

גרסה 01 – 13 ביוני 2022